IP aadressilt 82.131.54.60 tulnud kommentaarid:

2011-07-02 08:43:03
Raadiotakso: Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui - sõitja on ilmsete joobetunnustega - sõitja on taksot määrivates riietes; !!!- sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda; !!!- sõitja käitumise tõttu võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud; - sõitja soovib vedada keelatud pagasit või käsipagasit. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained - sõitjaid on rohkem, kui taksos ette nähtud istekohti; - taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, va takso seismisel taksopeatuses. (Nimi: 711)